Poloha Zeměpisná

Zpět na „Z historie

Naše obě obce se nacházejí v okrese kolínském, který byl dříve rozdělen na dva soudní okresy. Jedním byl soudní okres kouřimský, kde se obě obce nacházejí. Krajní body kouřimského soudního okresu jsou na severu u Tatou 50 st. 6 min. severní šířky, na jihu Klučenice 49 st. 53 min. severní šířky, na západě u Komerce 32 st. 33 min. východní délky a na východě svatý Prokop u Voděrad 32 st. 47 min. východní délky.
Blízké okolí našich obcí pokrývají mírné kopce patřící k posledním výběžkům Českomoravské vysočiny a Železných hor. Od trojitých vrchů u Kaňku vysokých 352 m a osamělé Vysoké 470 m, které jsou na sousedním kutnohorsku se znenáhla snižují tyto výběžky k Opatovickému kopci 420m, k Červeným Pečkám 300 m, Ratboři 314 m, Kbelu 332 m, Lošanům 310 m. Od Ratboře se zdvíhá na jihozápad skoro stále stoupající hřbet přes Chotouchov 343 m. Červený Hrádek 359 m, Drahobudice 352 m, Sobočice 404 m, Nesměň 394 m, Hryzely 362 m, Horní Krůty 410 m, až k Radlicím, kde končí Růžovou roklí, nejvyšším místem kouřimska.
Od Růžové rokle na sever k Lipanům se táhne pásmo kopců, které tvoří přirozenou hranici kouřimska na západě. Toto pásmo kopců spadá dosti příkře k východu a je prostoupeno černými roklemi. Kromě Růžové rokle vyniká mezi kopci vrch u Ždánic 414 m, u Bulánky 402 m. Dále k severu se půda sklání, až do roviny polabské. Vynikají pouze kopce nad 300 m táhnoucí se od Chocenic, přes Voděrady ke Chvatlinám a od Mlékovic ke Staré Kouřimi vysoké 292 m. Dále vyniká Vinný vrch u Bošic 310 m, Kamhajek u Krychnova 321 m, Křečhoř 336 m, Doubravák u Malotic 336 m. Svatému Prokopu Lošánek 346 m, Mančák 355 m, Chlum 356 m, Kamenná u Pučer 371 m, Šibeník – Prachonoch (pravděpodobně Ostrák) u Zásmuk 396 m.
Nejvíce se v těchto kopcích vyskytuje rula s příměsí amfibolitu, svoru, semperitu, hadce a žuly. Pod skalou mančickou jsou u Dolních Chvatlin vrstvy štěrku a písku. V našich obcích je rula přikryta hlínou červinkou, která místy dosahuje až 6 m výšky.

Z knihy Jaroslava Hejduka - Náš domov Chvatliny a okolí