Velký dechový orchestr Kolín – Dolní Chvatliny

Zřizovatel Obec Dolní Chvatliny

Orchestr má více jak stoletou tradici. Od roku 1937 vedl orchestr  Jan Zeman z Horních Chvatlin. Od roku 1956 se stává zřizovatelem orchestru Veřejný požární útvar Kolín a funkci kapelníka přebírá syn Jana Zemana, Vladimír.
V roce 1961 se stává uměleckým vedoucím orchestru major Jan Chromec. Orchestr se stal jedním ze špičkových civilních velkých dechových orchestrů naší vlasti. Od šedesátých let uskutečnil desítky zahraničních zájezdů po celém světě a stal se vítězem mnoha soutěží, jak doma, tak v zahraničí. Orchestr spolu s Městskou hudbou Františka Kmocha stál u zrodu festivalu Kmochův Kolín.
V roce 1977 převzal funkci uměleckého vedoucího orchestru Jaroslav Zeman (dirigent, skladatel, aranžér) , kterou vykonával až do roku 2008. Od roku 1977 do roku 2000 bylo zřizovatelem Federální ministerstvo spojů, později Telecom.
Po smrti Vladimíra Zemana v roce 1995 se stává kapelníkem jeho syn Vladimír.
Současným zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, uměleckým vedoucím hudební pedagog a aranžér pan Josef Šťastný.

Jarní koncert na stránkách Kolínského deníku (13.4.2011)
Vánoční koncert v divadle 13.12.2010
Úspěch Velkého dechového orchestru Kolín (září 2005)
Jarní koncert věnovali muzikanti čtyřem slavným skladatelům  Fotoalbum >
Kmochův Kolín 2014 Fotoalbum > 

1964

1964

2004

2014

2014