Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2012 – dokumenty

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2012 (pdf)

Výkaz zisku a ztráty 2012 (pdf)

Rozvaha 2012 (pdf)