Návrh rozpočtu Obce Dolní Chvatliny na rok 2008

dle odvětvového členění (paragrafů)

NAVRHOVANÝ ROZPOČET
Par název paragrafu Příjmy Výdaje
0000 4431514.00 0.00
1031 Pěstební činnost 0.00 8000.00
2212 Silnice 0.00 60000.00
2310 Pitná voda 0.00 20000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v 0.00 20000.00
2333 Úpravy drobných vodních toků 0.00 10000.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajin 3000.00 0.00
3111 Předškolní zařízení 36000.00 350000.00
3113 Základní školy 0.00 143269.00
3141 Školní stravování při předškol 0.00 101500.00
3312 Hudební činnost 62000.00 131500.00
3314 Činnosti knihovnické 0.00 9000.00
3319 Ostatní záležitosti kultury 12000.00 82000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí 0.00 15000.00
3490 Ostatní tělovýchovná činnost 0.00 39500.00
3612 Bytové hospodářství 11000.00 65000.00
3631 Veřejné osvětlení 0.00 152000.00
3632 Pohřebnictví 6400.00 45000.00
3635 Územní plánování 0.00 500000.00
3639 Komunální služby a územní rozv 6899.00 0.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 0.00 40000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6500.00 220000.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 0.00 140000.00
3725 Využívání a zneškodňování komu 5000.00 0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 0.00 77000.00
5512 Požární ochrana – dobrovolná č 0.00 290500.00
6112 Zastupitelstva obcí 0.00 695000.00
6171 Činnost místní správy 304600.00 1670644.00
C E L K E M : 4884913.00 4884913.00

Komentáře jsou zavřeny.