- Informační server obce Dolní Chvatliny - https://www.dolnichvatliny.cz -

Příloha číslo 1 k vyhl. č. 2/2001 – tiskopis

Posted By admin On 16.5.2001 @ 2:47 pm In Platné obecně závazné vyhlášky | Comments Disabled

Přihláška k registraci
Dle obecně závazné vyhlášky Obce Dolní Chvatliny č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsobu jeho výběru

Adresa trvalého pobytu poplatníků:

Obec: ……………………………………

Číslo popisné: ……………………………………., popř. číslo bytu: ………………….

Osoby s trvalým pobytem na výše uvedené adrese (tabulka č. 1):

Poř. Příjmení jméno Rodné číslo

1. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

2. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

3. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

4. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

5. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

6. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

7. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

Společný plátce poplatníků uvedených v tabulce č. 1:

Příjmení a jméno: ……………………………………………………………………….

Doručovací adresa: …………………………………………………………………………………………………..

V …………………………………………dne………………………….

Podpis poplatníka, resp. společného plátce: ………………………………………….


Article printed from Informační server obce Dolní Chvatliny: https://www.dolnichvatliny.cz

URL to article: https://www.dolnichvatliny.cz/uredni-deska/platne-obecne-zavazne-vyhlasky/priloha-cislo-1-k-vyhl-c-22001-tiskopis/

Copyright © 2009 Informační server obce Dolní Chvatliny. All rights reserved.