Záměr prodeje pozemků

Záměr prodeje pozemků

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. záměr prodeje pozemků:
1) p. č. 310/3 cca 65 m2 a p. č. 301 cca 235 m2 v katastrálním území Mančice
2) p. č. 43/7 o výměře 181 m2 v katastrálním území Mančice
3) p. č st. 21 o výměře 155 m2 v katastrálním území Horní Chvatliny
Cena pozemků je stanovena minimálně ve výši 40,- Kč/m2.
Zastupitelstvo odsouhlasilo zveřejnění záměru o prodej těchto pozemků.
K dohodnuté ceně bude připočtena příslušná daň z převodu nemovitosti, a dále přímé náklady a poplatky spojené s převodem dané nemovitosti.

František Protiva
Starosta v.r.

Zveřejněno na úřední desce dne 24. 9. 2012
Sejmuto: