Seznam pozemků v k. ú. Mančice

Soupis parcel – Mančice – k pronajmutí  
Číslo parcely Výměra m2
KN PK    
       
  306   1134
  103   245
  301   546 je jen část poz.
  298   1436
  295   715
  55   447
       
       
Celkem výměra 4523