Seznam pozemků v k. ú. Dolní Chvatliny

Soupis parcel – Dolní Chvatliny – k pronajmutí
Číslo parcely Výměra m2
KN PK    
247/50     41
392     507
393     511
394     270
396     946
397     3240 je jen část pozemku
408     6029
429/2     795
430     619
  108/8   534
  108/23   510
  108/24   662
  108/25   1928
  138/23   1919
  141   1866
  165   294
  183/30   10139 je jen část pozemku
  183/31   2334
  247/4   1277
  260/4   608
  260/9   4760
  287/1   1321 je jen část pozemku
  289   295
  299   227
  300   230
  301   4992
  302   227
  307   5599
  342   51
  340   759
  384   2477
  388   1801
  390   323
  409   2419
  418   2815
  417   465
  419   1130 je jen část pozemku
  426   1280
  427   234
  429/1   802
       
       
       
Celkem výměra 67236