Opatření obecné povahy – ochranné pásmo vodního zdroje vrtu HV-1 v k.ú. Dolní Chvatliny.

Opatření obecné povahy - ochranné
pásmo vodního zdroje vrtu HV-1 v k.ú. Dolní Chvatliny (pdf)