Obec Dolní Chvatliny – Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 (pdf)
Příloha (pdf)
Rozvaha (pdf)
Výkaz zisku a ztráty (pdf)
Výkaz FIN2-12N (pdf)
Výkaz MŠ (pdf)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce (pdf)

Datum zveřejnění: 9.3.2020

Datum sejmutí: 28.5.2020

Komentáře jsou zavřeny.