Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava Chodníků – Dolní Chvatliny

 

Termín realizace opravy povrchu dle investičního záměru a výzvy je do 31.5. 2022.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 5.4.2022 ve 12:00 hodin.
Předem děkujeme za zaslání Vaší nabídky na tuto veřejnou zakázku.

V případě dotazu se obraťte telefonicky na kontakt ve výzvě: R. Sršeň tel. 721 253 671 nebo na starosta@dolnichvatliny.cz

Za Obec Dolní Chvatliny

starosta obce Dolní Chvatliny Zdeněk Štika
a
místostarosta obce Dolní Chvatliny Radek Sršeň

Přílohy:

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava Chodníků – Dolní Chvatliny (pdf)
Investiční záměr Oprava Chodníků – Dolní Chvatliny 
 (pdf)
Scan podepsané výzvy (pdf)
Mapový podklad Příloha č. 1a investičního záměru (pdf)
Mapový podklad Příloha č. 1b investičního záměru (pdf)

Komentáře jsou zavřeny.