Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 (pdf)
Výkaz zisku a ztráty (pdf)
Rozvaha (pdf)
Příloha (pdf)
Výkaz pro hodnocení (pdf)
Zpráva (pdf)