Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2011

Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2011 (pdf)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce  / příloha závěrečného účtu (pdf)