Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet 2015 (pdf)
Rozvaha Obce (pdf)
Kontrola hospodaření za rok 2015 (pdf)
Příloha MŠ 122015 (pdf)
Příloha Obec 122015 (pdf)
Rozvaha MŠ 122015 (pdf)
Výkaz FIN 122015 (pdf)
Výkaz zisku a ztráty MŠ 122015 (pdf)
Výkaz zisku a ztráty Obec 122015 (pdf)