Plnění rozpočtu 1/2015 až 9/2015

Příjmy (pdf)
Výdaje (pdf)