Symboly obce

znak

Znak obce lze popsat : Červeno-modře polcený štít. Vpravo nad cimbuřovou patou odvoustínkách dvojí

oboustranné cimbuří, vše stříbrné. Vlevo, pod zlatou osmihrotou hvězdou, stříbrná pravá ruka drží zlatou hostii.Pravá polovina znaku se vztahuje k nejstarším dějinám obce a k rodu,který se psal z Chvatlin. Hvězda se shoduje s hvězdou hrabat ze Šternberka, vlastníků obce s nejdelší tradicí. Dlaň držící hostii vychází a hagiografíe o sv. Antonínovi z Padovy a je narážkou na mančické antonínské poutě.

prapor

Podoba praporu odpovídá popisu : List tvoří modrý žerďový pruh a pět vodorovných oboustranně posunutých zubatých pruhů, střídavě červených a bílých, v poměru 1:2:2:2. Každý z pěti zubů na dolním okraji pruhu je tvořen čtvercem o straně rovné osmině šířky listu. V žerďovém pruhu pod žlutou osmicípou hvězdou bílá pravá ruka drží

žlutou hostii. Žerďový pruh opakuje levou polovinu štítu a vlající část jeho pravou polovinu.

Znak, prapor i pečeť navrhl dle histrorických podkladů Stanislav Kasík – heraldická kancelář „DAUPHIN“, Roudnice nad

pecet

Labem.
Symboly byly následně schváleny a uděleny obci Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České Republiky při slavnostním aktu dne 8. října 2003.