Složení výborů, komisí

Složení výborů a komisí zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích zastupitelstvem, zvoleným v řádných volbách 2022.

Finanční výbor:

Předseda: Ing. Jaromír Jaroš
Členové: Hana Pavlasová, Milan Havlín

Kontrolní výbor:
Předseda: Lukáš Pokrovskij
Členové: Radek Štika, Anna Kuchařová

Kulturní komise:
Předsedkyně: Hana Pavlasová