www.kr-stredocesky.cz
Kalendář událostí:
Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930EC
  • Nejsou žádné události.

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb.

Zveřejněno: Září 4, 2006

za okres Kolín

v katastru Horní Chvatliny

Datum vyhlášení kola : 4.9.2006

Poslední den podání

žádosti o nabídnuté pozemky : 4.10.2006

Druh čísla parcely číslo druh pozemku výměra m2 cena Kč pronajato
Pozemkový katastr – pozemková 335/15 orná půda 13475 180 430,00 ne
Počet jednotek 1 Celkem 13475 180 430,00

Zápis ze zasedání OZ konaného dne 13. července 2006

Zveřejněno: Červen 14, 2006

Přečíst »

Zápis ze zasedání OZ konaného dne 8. června 2006

Zveřejněno: Červen 8, 2006

Přítomni: F. Protiva,  Zd. Štika, M. Štika, R. Jaroš , J. Franěk P. Semelka, J. Hoření

Omluveni: J. Mejšner, J. Beneš.

Hosté:

Zapisovatel: Jan Franěk
Ověřovatelé: Petr Semelka , Jaroslav Hoření

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Z činnosti obce
3. Závěrečný účet Obce, Zpráva o výsledku hospodaření.
4.Převzetí majetku do vlastnictví Obce.
5. Žádosti a připomínky občanů. Různé.
6. Usnesení a závěr. Přečíst »

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku – „komunální odpady“

Zveřejněno: Květen 16, 2006

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A
č. 1 /2006 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Přečíst »

Zápis ze zasedámí OZ konaného dne 12. ledna 2006

Zveřejněno: Květen 13, 2006

Přítomni: F. Protiva, Zd. Štika, M. Štika, R. Jaroš , Hoření J. ,

Omluveni: J. Mejšner, J. Beneš, P. Semelka. J. Franěk – zaměstnání.

Hosté: p. Taranza – fy OSPEN, M. Šedivý, J. Šedivý

Zapisovatel: M. Štika

Ověřovatelé: Jaroslav Hoření, Radek Jaroš

Program: 1. Úvod,usnášeníschopnost
2. Stav pohledávek
3. Nabídka – fy Rosana (pitná voda)
4. Různé
5. Usnesení a závěr Přečíst »

Závěrečný účet Obce Dolní Chvatliny za rok 2005

Zveřejněno: Duben 9, 2006

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2005 v Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Daňové příjmy
4 101 000,00 Kč 4 181 000,00 Kč 3 560 900,00 Kč
Ostatní příjmy 184 400,00 Kč 266 400,00 Kč 283 571,32 Kč
Příjmy celkem 4 285 400,00 Kč 4 447 400,00 Kč 3 844 471,32 Kč
Běľné výdaje 3 285 400,00 Kč 3 447 400,00 Kč 2 723 829,50 Kč
Splátka úvěru 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 120 641,82 Kč Přečíst »

Zápis ze zasedámí OZ konaného dne 6. dubna 2006

Zveřejněno: Duben 7, 2006

Přítomni: F. Protiva, Zd. Štika, M. Štika, R. Jaroš , J. Franěk P. Semelka
Omluveni: J. Mejšner, J. Beneš,. Hoření J. – zaměstnání.
Hosté:
Zapisovatel:
Zd. Štika
Ověřovatelé: Jan Franěk, Milan Štika

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Činnost OÚ.
3. Rozpočtové opatření č. 1/2006 (splátka úvěru).
4. Žádosti a připomínky občanů. Různé.
5. Usnesení a závěr. Přečíst »

Zápis ze zasedámí OZ konaného dne 9. března 2006

Zveřejněno: Březen 10, 2006

Přítomni: F. Protiva, Zd. Štika, M. Štika, R. Jaroš , J. Franěk P. Semelka
Omluveni: J. Mejšner, J. Beneš,. Hoření J. – zaměstnání.
Hosté: p. Nerad – zástupce římskokatolické církve
Zapisovatel: Jan Franěk
Ověřovatelé: Milan Štika, Zdeněk Štika

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.2. Činnost OÚ.
3. Žádosti a připomínky občanů. Různé.
4. Usnesení a závěr. Přečíst »

Zápis ze zasedámí OZ konaného dne 9. února 2006

Zveřejněno: Únor 10, 2006

Omluveni: J. Mejšner, J. Beneš,. Hoření J. – zaměstnání.
Hosté: p. Taranza – fy OSPEN, J. Nechojdoma
Zapisovatel: Zd. Štika
Ověřovatelé: Jan Franěk, Radek Jaroš

Přítomni: F. Protiva, Zd. Štika, M. Štika, R. Jaroš , J. Franěk P. Semelka,

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Projednání podmínek smlouvy na vymáhání pohledávek Obce.Smlouva o ostatní
3. Dopravní obslužnosti, Rozpočet 2006.
4. Zpráva PČR.
5. Žádosti a připomínky občanů. Různé.
6. Usnesení a závěr. Přečíst »

Zápis ze zasedámí OZ konaného dne 29. prosince 2005

Zveřejněno: Prosinec 30, 2005

Přítomni: F. Protiva, Zd. Štika, M. Štika,J. Franěk., R. Jaroš

Omluveni: J. Hoření, J. Beneš, J. Mejšner, P. Semelka. – zaměstnání.

Hosté:

Zapisovatel: Z. Štika

Ověřovatelé: F. Protiva, M. Štika.

Program:
1. Úvod,usnášeníschopnost.
2. Činnostobecního úřadu.
3. Rozpočet 2006.
4. Různé
5. Usnesení a závěr. Přečíst »