Podzimní výzdoba

Podzim přináší zase jenom práci – hrabání a uklízení listí. V Mančicích je na návsi 9 kusů lip. Chtěla bych předem poděkovat za dobrovolné hrabání listí a údržbu pomníku a jeho okolí, paní Šolínové, manželům Steinerovým, paní Nulíčkové a paní Veselé.
V říjnu se bude slavnostně otevírat zrekonstruovaná náves v Dolních Chvatlinách (u kostela), prosíme o pomoc při hrabání a úklidu listí před touto akcí.

Zdeňka Ebertová