Už svítí

1. prosince se v Horních Chvatlinách rozsvítil vánoční stromek. Sousedské setkání na návsi se bude opakovat i po zbývající adventní neděle, tak jak se stalo v posledních letech tradicí.