Výběr úřadů, pod jejichž působnost naše obec spadá.

Vyčerpávající seznam naleznete na Portálu státní správ >>.

Městský úřad Zásmuky, Matrika

Komenského nám. 133
281 44 Zásmuky
Telefon, Fax : 321 796 402
Www : www.zasmuky.cz >> [Matrika]

Městský úřad Zásmuky- Stavební úřad

Komenského nám. 133
281 44 Zásmuky
Telefon : 321 796 397
Email : stavebni@zasmuky.cz
Www : www.zasmuky.cz >> [Stavební úřad]

Úřad práce v Kolíně

Kutnohorská 39
280 02 Kolín IV.
Telefon : 321 613 600
Fax : 321 613 683
Www : Úřad práce v Kolíně >>

Okresní správa sociálního zabezpečení Kolín

Obecní dvůr 6
280 50 Kolín
Telefon : 321 73 1 111
Fax : 321 721 574
Email, e-podatelna :podatelna.ko@cssz.cz
Www: Okresní správa sociálního zabezpečení Kolín >>

Finanční úřad v Kolíně

Politických vězňů 423
280 02 Kolín
Telefon : 321 742 200
Fax : 321 721 817
Email: podatelna@kol.pr.ds.mfcr.cz
Www:  Finanční úřad v Kolíně >>

Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze – Katastrální pracoviště Kolín

Rorejcova 8
280 00 Kolín 2
Telefon : 321 737 011
Fax : 321 724 088
Email : kp.kolin@cuzk.cz
Www : Katastrální úřad Kolín >>

Okresní soud v Kolíně

Kmochova 144
280 23 Kolín
Telefon : 321 770 711
Fax : 321 770 707
Email : podatelna@osoud.kol.justice.cz
Www : Okresní soud v Kolíně >>

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Územní pracoviště Kolín

Karlovo náměstí 45
280 50 Kolín I
Telefon : 321 744 122
Fax : 321 720 055
Email : miran.schlitzenbauer@uzsvm.cz
Www: Úřad pro zastupování státu Kolín >>

Městský úřad Kolín – Odbor správní [občanské průkazy, cestovní doklady]

Karlovo nám. 44
280 02 Kolín
Telefon : 321 748 161 (občanské průkazy)
Telefon: 321 748 159 (cestovní doklady)
email : spravni.odbor@mukolin.cz
Www : Městský úřad Kolín >> [Odbor správní]

Městský úřad Kolín – Odbor dopravně-správních agend [řidičské průkazy]

Na Valech 72
280 02 Kolín
Telefon : 321 748 140
Fax : 321 748 115
email : odbor.dopravy@mukolin.cz
Www : Městský úřad Kolín >> [Odbor dopravně-správních agend]

Městský úřad Kolín – Odbor školství

Sokolská 545
280 02 Kolín
Telefon : 321 748 228
Fax : 321 748 322
Email : podatelna@mukolin.cz
Www : Městský úřad Kolín >> [Odbor školství]

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – územní pracoviště Kolín

U nemocnice 3
280 01 Kolín
Telefon : 321 739 011
Fax: 321 726 110
Email : podatelna@khsstc-ko.cz
Www : Krajská hygienická stanice >> [Územní pracoviště Kolín]

Středočeský kraj – Krajský úřad

Zborovská 11
150 21 Praha 5
Telefon : 257 280 111
Fax : 257 280 203
Email : info@kr-s.cz
Www : Středočeský kraj >> [Krajský úřad]