Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO

Schválený Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO je vyvěšený na elektronické úřední desce na adrese http://ny-ko.cz.

Komentáře jsou zavřeny.