Zavedení známek na popelnice

Obecní úřad Dolní Chvatliny oznamuje občanům, že poplatky za odvoz odpadu jsou splatné do 31. 3. 2010.
Současně splatbou bude vydána známka na popelnici o obsahu 120 l nebo 240 l …

Pro tříčlennou rodinu - 1 popelnice

Pro čtyřčlennou a vícečlennou - 2 popelnice

V případě zájmu vyvážení další popelnice je možné zakoupit na ní známku za částku 500 Kč.
Firma Nykos a. s. nebude od 1. 3. 2010 vyvážet popelnice, která nebude mít nalepenou známku.

Vzhledem k tomu, že obce Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice mají splatné poplatky za TDO do konce března daného roku, firma Nykos a. s. přislíbila udělat výjimku a v měsíci březnu by ještě měla vyvážet i popelnice bez známek.