Záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce:

  1. Sportovního areálu v Dolních Chvatlinách na pozemcích p. č. 138, 83/1 a 83/2. Bezplatná výpůjčka pro SK Dolní Chvatliny.
  2. Hasičské klubovny p. č. 64 a části pozemku p. č. 56/1 v k. ú. Mančice. Bezplatná výpůjčka pro SDH Mančice.

Vypůjčitelé se zavazují udržovat pořádek a zajišťovat běžnou údržbu předmětu výpůjčky na vlastní náklady.

Své námitky mohou zájemci předložit na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně nebo písemně. V termínu do 15. 5. 2018.

 

 

František Protiva

Starosta

 

 

 

Vyvěšeno:      20. 04. 2018

Sejmuto:        15. 05. 2018