Záměr směny pozemků

Záměr směny pozemků p. č. 233 dle KN v k. ú. Mančice a 278/2 dle PK v k. ú. Pučery za pozemky p. č. 87 dle PK v k. ú. Dolní Chvatliny a p. č. 80 dle KN v k. ú. Dolní Chvatliny

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. záměr směny pozemků.

František Protiva
Starosta v. r.

Zveřejněno na úřední desce dne 22. 9. 2014
Sejmuto dne 7. 10. 2014