Záměr pronájmu pozemku

Záměr pronájmu pozemku

Starosta Obce Dolní Chvatliny zveřejňuje podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. záměr pronájmu části pozemku dle KN p. č. 12/2 o výměře 200 m2 v katastrálním území Mančice.
Cena pronájmu pozemku je stanovena minimálně ve výši 60,- Kč/rok.

František Protiva
Starosta

Zveřejněno na úřední desce dne 26. 2. 2014
Sejmuto dne 13. 3. 2014