Záměr pronájmu nebytových prostor

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny zveřejňuje

Záměr

pronajmout  nebytové  prostory 

v budově Obecního úřadu  v Dolních Chvatlinách č. p. 4.

 

Předmětem nájmu je 5 skladových prostor, kancelář, WC,  vnitřní manipulační prostor (přípravna) prodejny, úklidová místnost a vlastní prodejnu. Dále právo užívání manipulační rampy a příjezdové cesty, skladu na odpady a společného vchodu s kuchyní ŠJ z rampy. Jedná se o nebytové prostory určené pro provoz prodejny se smíšeným zbožím, zejména potravin v přízemí budovy bez vnitřního prodejního vybavení. Celková výměra provozovny činí 144,7 m2, z toho je 66,4 m2 prodejní plochy.

Smlouva o nájmu se uzavírá na dobu 1 rok s možností jejího přednostního prodloužení.

Vodné a stočné hradí nájemce dle spotřeby (vodoměru).

Výše nájemného se stanovuje v minimální  výši  1 000 Kč měsíčně. Předem splatná kauce ve výši ročního nájemného 12000 Kč. Veškeré platby spojené s nájmem jsou splatné ke dni 10. příslušného měsíce.

Spotřebu el. energie hradí nájemce sám – dle skutečné spotřeby (přehlášení odběrného místa po dobu nájmu).

Předmět nájmu je možné po dohodě prohlédnout v úředních hodinách obecního úřadu.

Zájemce o pronájem předloží záměr o využití nebytových prostor, potvrzení o oprávnění podnikání (ŽL nebo Výpis z obchodního rejstříku apod. ne starší než 90 dnů), potvrzení Finančního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Vše v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Žádáme případné zájemce, aby své nabídky doručili v zalepené obálce s uvedením textu „NABÍDKA“ na adresu Obecní úřad, Dolní Chvatliny č. p. 4, 281 44 Zásmuky, a to v termínu nejdéle do 29. ledna 2021.

V Dolních Chvatlinách dne 13. 1. 2021.

 

Ladislav Beran
starosta

 

Zveřejněno dne:  14. 1. 2021

Sejmuto dne:  1. 2. 2021

Komentáře jsou zavřeny.