Záměr pronájmu části pozemku v Mančicích

Záměr pronájmu části pozemku  

v k. ú. Mančice

 

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb.  v platném znění, záměr pronájmu části pozemku p. č. 54/1 o výměře cca 60 m2 (zahrada) nacházející se v katastrálním území Mančice.

Své nabídky mohou zájemci předložit písemně na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně, poštou, nebo na e-mail: info@dolnichvatliny.cz, popř. datovou schránkou: n72ak76.

Zájemce, který má splatné závazky vůči Obci Dolní Chvatliny bude ze soutěže vyřazen.

 

Termín pro podání nabídek je do 20. 6. 2023.

 

 

Zdeněk Štika

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:      5. 6. 2023

 

Sejmuto:        21. 6. 2023

Komentáře jsou zavřeny.