Záměr pronájmu bytu

Obec Dolní Chvatliny tímto zveřejňuje záměr pronajmout rekonstruovaný byt v Mančicích čp. 5.

Jedná se o byt 1+1, kk s příslušenstvím o celkové výměře 41 m2. Byt je vybaven akumulačním topením, dále je možnost instalace topidla na tuhá paliva (např. krbová kamna), koupelna je vybavena sprchovým koutem.

za následujících podmínek:

1. Zájemce prokáže, že v obci svého bydliště nemá po dobu 10 let žádné splatné závazky či nedoplatky poplatků.
2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce dva roky.
3. Drobné opravy do výše 3 000 Kč si bude nájemce hradit sám.
4. Výše nájemného za byt se stanovuje na 2 500 Kč měsíčně plus platba za služby spojené s užíváním bytu ve výši 250 Kč za osobu/měsíc.

Vyzýváme proto případné zájemce, aby v době nejdéle do 26. 11. 2012 doručili své žádosti na Obecní úřad v Dolních Chvatlinách, Dolní Chvatliny čp. 4, 281 44 Zásmuky.

Vyvěšeno: 9. listopadu 2012
Sejmuto: