Záměr Pronajmout prostory obchodu smíšeným zbožím v budově Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách čp. 4.

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny zveřejňuje Záměr Pronajmout prostory obchodu smíšeným zbožím v budově Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách čp. 4. 

Předmětem nájmu je 5 skladových prostor, kancelář, WC, vnitřní manipulační prostor (přípravna) prodejny, úklidová místnost, el. zabezpečovací zařízení provozovny a vlastní prodejnu. Dále právo užívání manipulační rampy a příjezdové cesty, skladu na odpady a společného vchodu s kuchyní ŠJ z rampy. Jedná se o nebytové prostory určené pro provoz prodejny se smíšeným zbožím, zejména potravin v přízemí budovy. Celková výměra provozovny činí 144,7 m2, z toho je 66,4 m2 prodejní plochy.

Smlouva o nájmu se uzavírá na dobu 5 let s možností jejího přednostního prodloužení.
Vodné a stočné hradí nájemce v paušální výši 100,- Kč měsíčně (cena platná pro rok 2012).
Nájemné za EZS činí 100,- Kč měsíčně.
Výše nájemného se stanovuje v minimální výši 1 000,- měsíčně . Veškeré platby spojené s nájmem jsou splatné ke dni 10. příslušného měsíce.
Spotřebu el. energie hradí nájemce sám – dle skutečné spotřeby (přehlášení odběrného místa po dobu nájmu).
Předmět nájmu je možné po dohodě prohlédnout v otvíracích hodinách obchodu.
Mobilní vybavení obchodu není předmětem nájmu – je v majetku nájemce.
Žádáme případné zájemce, aby své nabídky doručili na adresu: Obecní úřad Dolní Chvatliny čp. 4, 281 44 p. Zásmuky a to v termínu nejdéle do 29. února 2012.

Předpokládané předání předmětu nájmu je 2. dubna 2012.

V Dolních Chvatlinách dne 30. 1. 2012.

Zveřejněno dne: 31. 1. 2012.