Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku  

v k. ú. Mančice

 

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodeje pozemku v katastrálním území Mančice p. č. 82/2 o výměře 11 m2 – zastavěná plocha a nádvoří.

Poplatníkem příslušných daní a poplatků bude kupující.

Své nabídky mohou zájemci předložit na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně nebo písemně do 30. 3. 2020.

 

 

Ladislav Beran

Starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:      13. 3. 2020

Sejmuto:        31. 3. 2020

Komentáře jsou zavřeny.