Záměr prodeje obecního pozemku v k. ú. Dolní Chvatliny

Záměr prodeje pozemku

v k. ú. Dolní Chvatliny  

 

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodeje pozemku p. č. 287/1 – ostatní plocha, o výměře 806 m2 v katastrálním území Dolní Chvatliny za cenu minimálně 200,- Kč/m2.

Poplatníkem příslušných daní a poplatků, popř. nákladů souvisejících s oddělením prodávané části pozemku bude kupující.

Své nabídky mohou zájemci předložit písemně na OÚ Dolní Chvatliny buď osobně, poštou, nebo na e-mail: info@dolnichvatliny.czpopř. datovou schránkou: n72ak76.

Termín pro podání nabídek je do 16. 5. 2021.

 

 

Ladislav Beran

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:      30. 4. 2021

Sejmuto:        16. 5. 2021

 

 

 

 

 

Komentáře jsou zavřeny.