Záměr prodeje části pozemku v Horních Chvatlinách

Záměr prodeje části pozemku p. č. 449/1 dle KN v k. ú. Horní Chvatliny

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. záměr prodeje části pozemku v katastrálním území Horní Chvatliny
Cena pozemku je stanovena ve výši 40,- Kč/m2.
Jedná se o část pozemku ve výměře cca 65 m2, který je v současné době užíván žadateli o koupi a není přístupný z veřejného prostranství.
K dohodnuté ceně bude připočtena příslušná daň z převodu nemovitosti, a dále přímé náklady a poplatky spojené s převodem dané nemovitosti (např. zaměření a rozdělení pozemku).

František Protiva
Starosta v. r.

Zveřejněno na úřední desce dne 22. 9. 2014
Sejmuto dne 7. 10. 2014