Zahájení svozu BIO odpadu rostlinného původu

První svoz bude proveden dne 14. dubna 2017 a pak vždy každý lichý týden  v pátek až do 27. 10. 2017. Doba svozu je v čase od 06.00 do 22.00.

Pro svoz bioodpadu jsou určeny speciální hnědé popelnice o kapacitě 240 litrů.

Upozorňujeme, že i tyto popelnice musí být označeny známkou, která je k vyzvednutí na Obecním úřadě.

Popelnice na bioodpad si můžete zajistit u našeho Obecního úřadu, a to:

a) formou pronájmu za 300,- Kč ročně na dobu 4 let, pak bude nádoba převedena do vašeho vlastnictví,

b) formou odkoupení  do vašeho vlastnictví za 1.100,- Kč.

Znovu upozorňujeme na nutnost do těchto nádob dávat pouze bioodpad rostlinného původu jinak by vám nemohla být vyvezena jako bioodpad, ale museli byste čekat na další týden na svoz směsného odpadu.
Do nádoby na bioodpad patří: listí, tráva, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květin apod.), kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, pořezané nebo zpracované štěpkovačem), dřevěné piliny, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem keřů), zbytky ovoce a zeleniny (okrojky z brambor, mrkve, kousky jablek, nať, apod.), čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec, popel ze dřeva a dřevěného uhlí.

Rozvrh svozu bioodpadu rostlinného původu v období od 1. 4. – 31. 10. 2017

14.4.2017 28.4.2017 12.5.2017 26.5.2017
9.6.2017 23.6.2017 7.7.2017 21.7.2017
4.8.2017 18.8.2017 1.9.2017 15.9.2017
29.9.2017 13.10.2017 27.10.2017

Svoz směsného odpadu bude prováděn v období od 7. dubna 2017 každý sudý týden v pátek až do konce října 2017 ve stejných časech jako dosud.

Rozvrh svozu směsného komunálního odpadu v období od 1. 4. – 31. 10. 2017

7.4.2017 21.4.2017 5.5.2017 19.5.2017
2.6.2017 16.6.2017 30.6.2017 14.7.2017
28.7.2017 11.8.2017 25.8.2017 8.9.2017
22.9.2017 6.10.2017 20.10.2017 3.11.2017