Volby – Informace o počtu a sídle volebník okrsků

Volby do Zastupitelstva obce Dolní Chvatliny konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad v Dolních Chvatlinách

Informace
o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji politické strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Dolní Chvatliny, konané ve dnech 10. a 11. října 2014 o počtu a sídle volebních okrsků:

Počet okrsků: 3

Sídlo volebního okrsku č. 1: Dolní Chvatliny, Obecní úřad Dolní Chvatliny 4

Sídlo volebního okrsku č. 2: Horní Chvatliny, obecní klubovna bez č. p.

Sídlo volebního okrsku č. 3: Mančice, obecní klubovna Mančice 5

V Dolních Chvatlinách 26. srpna 2014

František Protiva
Starosta obce Dolní Chvatliny

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, plní podle ustanovení § 70 zákona o volbách do zastupitelstev obcí okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu. Při konání společných voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu se okrskové volební komise vytvářejí pouze podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí.