Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Dolní Chvatliny

Informace
o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 14c písm. f) ve spojení s § 55 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů poskytuji informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 25. a 26. října 2013:

Počet okrsků: 3

Sídlo volebního okrsku č. 1: Dolní Chvatliny, Obecní úřad Dolní Chvatliny 4

Sídlo volebního okrsku č. 2: Horní Chvatliny, obecní klubovna bez č. p.

Sídlo volebního okrsku č. 3: Mančice, obecní klubovna Mančice 5

V Dolních Chvatlinách 23. září 2013

František Protiva
Starosta obce Dolní Chvatliny