Upozornění na splatnost poplatků

Poplatky za tuhý domovní odpad a poplatky ze psů jsou splatné do 31.3.2011. Platit je možné osobně v hotovosti, i převodem na účet:

1) V pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách, a to v pondělí od 8.00-12.00 a 16.00-18.00; ve středu od 8.00-12.00

2) Bankovním převodem na účet Obce vedený u Komerční banky číslo 9528151/0100 pod variabilním symbolem:
Občané s trvalým pobytem nebo rekreačním objektem v
- Dolních Chvatlinách 1 číslo popisné 133711
- Horních Chvatlinách 2 číslo popisné 133711
- Mančicích 3 číslo popisné 133711
Do poznámky uvést jméno, popřípadě ještě jinou vhodnou identifikaci plátce.

Poplatek za odpady činí 500 Kč za poplatníka (trvale hlášená osoba), 500 Kč za rekreační objekt (chaty a chalupy, bez trvalého pobytu) a poplatek ze psa činí 100 Kč/za jednoho, za druhého a každého dalšího psa 500 Kč (důchodci 200 Kč).

Po tomto termínu bude uplatněno penále v zákonné výši, to je dvojnásobek poplatku.

Současně s platbou bude vydána známka na popelnici o obsahu 120 l nebo 240 l.
Pro jednočlennou až tříčlennou rodinu - 1 známka na popelnici
Pro čtyřčlennou a vícečlennou - 2 známky na popelnice

V případě zájmu vyvážení další popelnice je možné zakoupit na ní známku 120 l za částku 100 Kč.

Firma Nykos a. s. nebude od 1. 4. 2011 vyvážet popelnice, která nebude mít nalepenou známku.