Upozornění na splatnost poplatků za odvoz TDO a poplatků ze psů

Do 31.3.2010 jsou splatné poplatky za tuhý domovní odpadpoplatky ze psů
Poplatky je možné uhradit v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách, a to v pondělí od 8.00-11.00 a 16.00-18.00; ve středu od 8.00-11.00 nebo bankovním převodem na účet Obce vedený u Komerční banky číslo 9528151/0100 pod variabilním symbolem:
Občané s trvalým pobytem nebo rekreačním objektem v
- Dolních Chvatlinách 1 číslo popisné 133710
- Horních Chvatlinách 2 číslo popisné 133710
- Mančicích 3 číslo popisné 133710
Do poznámky uvést jméno popřípadě ještě jinou vhodnou identifikaci plátce.

Poplatek za odpady činí 500 Kč za poplatníka (trvale hlášená osoba), 500 Kč za rekreační objekt (chaty a chalupy, bez trvalého pobytu) a poplatek ze psa činí 100 Kč/za jednoho, za druhého a každého dalšího psa 500 Kč (důchodci 200 Kč).

Po tomto termínu bude uplatněno penále v zákonné výši, to je dvojnásobek poplatku.