Svolání prvního zasedání OVK

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konané ve dnech 8. a 9. října 2021 

 

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

Obecní úřad Dolní Chvatliny.

 

 V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 svolávám

první zasedání okrskové volební komise  -  volební okrsek č. 1, 2 a 3 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021. První zasedání se uskuteční dne 16. 9. 2021 v 9.00 hodin v budově Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách  č.  p. 4.

 

K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

 

 

V Dolních Chvatlinách, dne 10. 9. 2021

 

 

Zdeněk Štika v. r.

Místostarosta obce Dolní Chvatliny

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 10. 9. 2021

 

 

 

Komentáře jsou zavřeny.