Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s § 14c  odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č. 1, 2 a 3 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017.

První zasedání se uskuteční dne 25. září 2017 v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu se sídlem Dolní Chvatliny 4.

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutné vzít s sebou občanský průkaz.

 

V Dolních Chvatlinách, dne 21. září 2017

 

 

František Protiva

Starosta Obce Dolní Chvatliny

 

Zveřejněno na úřední desce: 21. září 2017