Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Volby do Zastupitelstva obce Dolní Chvatliny konané ve dnech 23. a 24. září 2022

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 s v o l á v á m

 první zasedání okrskové volební komise  -  volební okrsek č. 1, 2 a 3 pro volby do Zastupitelstva obce Dolní Chvatliny, které se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022. První zasedání se uskuteční dne 29. 8. 2022 v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách  č.  p. 4.

 

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

 

 

V Dolních Chvatlinách, dne 25. 8. 2022

 

Zdeněk Štika v. r.

starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 25. 8. 2022

 

Komentáře jsou zavřeny.