Svolání 1. zasedání OVK

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 2. a 3. října 2020  

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Obecní úřad Dolní Chvatliny.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vás svolávám na první zasedání okrskové volební komise  -  volební okrsek č. 1, 2 a 3 pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. První zasedání se uskuteční dne 7. 9. 2020 v 17.30 hodin v budově Obecního úřadu v Dolních Chvatlinách č. p. 4.

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz. 

Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu ČR, plní podle ustanovení § 64 zákona o volbách do zastupitelstev krajů okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu.

V Dolních Chvatlinách, dne 4. 9. 2020

Ladislav Beran

Starosta obce Dolní Chvatliny

Všem členům okrskové volební komise/okrskových volebních komisím v obci Dolní Chvatliny.

Vyvěšeno na úřední desce: 4. 9. 2020

Komentáře jsou zavřeny.