Stanovení minimálního počtu členů OVK pro Volby do PS Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR   

konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

 Obecní úřad v Dolních Chvatlinách

Informace

o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021

 

 

Počet okrsků:                        3

 

Sídlo volebního okrsku č. 1:            Dolní Chvatliny, Obecní úřad Dolní Chvatliny 4

 

Sídlo volebního okrsku č. 2:            Horní Chvatliny, obecní klubovna bez č. p.

 

Sídlo volebního okrsku č. 3:            Mančice, obecní klubovna Mančice 5

 

V Dolních Chvatlinách 6. srpna 2021

 

Ladislav Beran v. r.

Starosta obce Dolní Chvatliny

 

 

Zveřejněno na úřední desce: 6. srpna 2021

Komentáře jsou zavřeny.