Splatnost poplatků za tuhý domovní odpad a poplatku ze psů

Upozorňujeme na splatnost poplatků za tuhý domovní odpad a poplatku ze psů.

1) Za trvale hlášenou osobu činí poplatek 600 Kč
2) Za nemovitost (např. chata, chalupa, rodinný dům atd.), kde není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu činí poplatek 800 Kč
3) Poplatek za psa činí 100 Kč/za jednoho, za druhého a každého dalšího psa 500 Kč 

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. února a do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Poplatky je možné uhradit v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách, a to v pondělí od 8.00-12.00 a 16.00-18.00; ve středu od 8.00-12.00 nebo bankovním převodem na účet Obce vedený u FIO banky číslo 2800371570/2010 pod variabilním symbolem:

Občané s trvalým pobytem nebo rekreačním objektem v:

- Dolních Chvatlinách  1 číslo popisné 134017

- Horních Chvatlinách  2 číslo popisné 134017

- Mančicích 3 číslo popisné 134017

Do poznámky uvést jméno popřípadě ještě jinou vhodnou identifikaci plátce.

Současně s platbou bude vydána známka na popelnici o obsahu 120 l nebo 240 l.

Ti, kdo vlastní i popelnici na bioodpad musí mít též známku, která je k vyzvednutí na Obecním úřadě.

Firma Nykos a. s. nebude od 1. 4. 2016 vyvážet popelnice, které nebudou mít nalepenou známku.

Upozorňujeme, že včas nezaplacené poplatky budou vymáhány dle daňového řádu.