Splatnost místních poplatků za odpady a poplatků ze psů

Vážení občané,

upozorňujeme Vás, že do 30. 4. 2021 jsou splatné poplatky za tuhý domovní odpad a poplatky ze psů.

V TÉTO MIMOŘÁDNÉ DOBĚ, UPŘEDNOSTŇUJEME PLATBU PŘEVODEM NA ÚČET.

Poplatky je možné uhradit v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách, a to v pondělí  a ve středu od 7.00 do 12.00 nebo bankovním převodem na účet Obce vedený u FIO banky číslo 2800371570/2010 pod variabilním symbolem:

Občané s trvalým pobytem nebo rekreačním objektem v

-           Dolních Chvatlinách             1 číslo popisné 134021

-           Horních Chvatlinách            2 číslo popisné 134021

-           Mančicích                               3 číslo popisné 134021

Do poznámky uvést jméno popřípadě ještě jinou vhodnou identifikaci plátce.

Poplatek za odpady činí 800 Kč za poplatníka (trvale hlášená osoba), 800 Kč za rekreační objekt (chaty, chalupy a byty – bez trvalého pobytu). Poplatek ze psa činí 100 Kč/za jednoho, za druhého a každého dalšího psa 500 Kč, obyvatele nad 65 let za druhého a každého dalšího psa 200 Kč.

Firma Nykos a. s. nebude od 1. 5. 2021 vyvážet popelnice, které nebudou mít nalepenou známku.

 

Komentáře jsou zavřeny.