Splatnost místních poplatků na rok 2024

Splatnost místních poplatků na rok 2024

 Výše místních poplatků pro rok 2024 zůstává nezměněna.

 

1) Za trvale hlášenou osobu činí poplatek                                         1000 Kč

2) Za nemovitost (např. chata, chalupa, rodinný dům, byt atd.), kde není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu činí poplatek  

                                                                                                          1000 Kč

3) Poplatek za psa činí                                                                      100 Kč

- za druhého a každého dalšího psa                                                 500 Kč

- obyvatele nad 65 let za druhého a každého dalšího psa                200 Kč

 

Poplatky jsou splatné ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. února a do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Poplatky je možné uhradit v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách, a to v pondělí od 8.00-12.00 a16.00-18.00; ve středu od 8.00-12.00 nebo bankovním převodem na účet Obce vedený u FIO banky číslo 2800371570/2010 pod variabilním symbolem:

Občané s trvalým pobytem nebo rekreačním objektem v:

-           Dolních Chvatlinách  1 číslo popisné 134024

-           Horních Chvatlinách  2 číslo popisné 134024

-           Mančicích                    3 číslo popisné 134024

Do poznámky uvést jméno, popřípadě ještě jinou vhodnou identifikaci plátce.

Současně s platbou bude vydána známka na popelnici o obsahu120 lnebo240 l. V případě platby přes účet si doručení známky domluvte přímo na OÚ na tel. č. 321 623 781.

 

Firma Nykos a. s. nebude od 1. 5. 2024 vyvážet popelnice, které nebudou mít nalepenou známku.  

Upozorňujeme Vás, že včas nezaplacené poplatky budou vymáhány dle daňového řádu.

 

Komentáře jsou zavřeny.