Splatnost místních poplatků na rok 2023

Splatnost místních poplatků na rok 2023

Od 1. 1. 2023 je stanovena výše poplatků takto:

1) Za trvale hlášenou osobu činí poplatek                                         1000 Kč

2) Za nemovitost (např. chata, chalupa, rodinný dům, byt atd.), kde není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu činí poplatek                                                       1000 Kč

3) Poplatek za psa činí                                                                          100 Kč

    - za druhého a každého dalšího psa                                                500 Kč

- obyvatele nad 65 let za druhého a každého dalšího psa             200 Kč

Poplatky jsou splatné ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. února a do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

 

Poplatky je možné uhradit v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách, a to v pondělí od 8.00-12.00 a16.00-18.00; ve středu od 8.00-12.00 nebo bankovním převodem na účet Obce vedený u FIO banky číslo 2800371570/2010 pod variabilním symbolem:

 

Občané s trvalým pobytem nebo rekreačním objektem v:

-           Dolních Chvatlinách  1 číslo popisné 134023

-           Horních Chvatlinách  2 číslo popisné 134023

-           Mančicích                    3 číslo popisné 134023

Do poznámky uvést jméno, popřípadě ještě jinou vhodnou identifikaci plátce.

Současně s platbou bude vydána známka na popelnici o obsahu120 lnebo240 l. V případě platby přes účet si doručení známky domluvte přímo na OÚ na tel. č. 321 623 781.

Firma Nykos a. s. nebude od 1. 5. 2023 vyvážet popelnice, které nebudou mít nalepenou známku.  

Upozorňujeme Vás, že včas nezaplacené poplatky budou vymáhány dle daňového řádu.

 

Komentáře jsou zavřeny.