Splatnost místních poplatků na rok 2022

Vážení občané,

 

upozorňujeme Vás na splatnost poplatků za tuhý domovní odpad a poplatku ze psů. Od 1. 1. 2022 je stanovena výše poplatků takto:

1) Za trvale hlášenou osobu činí poplatek                                      1000 Kč

2) Za nemovitost (např. chata, chalupa, rodinný dům, byt atd.), kde není přihlášena žádná osoba

k trvalému pobytu činí poplatek                                                      1000 Kč

3) Poplatek za psa činí                                                                     100 Kč

    - za druhého a každého dalšího psa                                             500 Kč

- obyvatele nad 65 let za druhého a každého dalšího psa               200 Kč

 

Poplatky jsou splatné ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. února a do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Poplatky je možné uhradit v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách, a to v pondělí od 8.00-12.00 a16.00-18.00; ve středu od 8.00-12.00 nebo bankovním převodem na účet Obce vedený u FIO banky číslo 2800371570/2010 pod variabilním symbolem:

 

Občané s trvalým pobytem nebo rekreačním objektem v:

-           Dolních Chvatlinách  1 číslo popisné 134022

-           Horních Chvatlinách  2 číslo popisné 134022

-           Mančicích                  3 číslo popisné 134022

 

Do poznámky uvést jméno, popřípadě ještě jinou vhodnou identifikaci plátce.

Současně s platbou bude vydána známka na popelnici o obsahu120 l nebo 240 l.

Firma Nykos a. s. nebude od 1. 5. 2022 vyvážet popelnice, které nebudou mít nalepenou známku.  

Upozorňujeme Vás, že včas nezaplacené poplatky budou vymáhány dle daňového řádu.

 

Komentáře jsou zavřeny.