Schválený rozpočet obce Dolní Chvatliny na rok 2022

Obec Dolní Chvatliny
IČ: 00235351
Schválený rozpočet roku 2022
Příjmy
Paragraf Název Schválený rozpočet 2022
Daňové příjmy 8 532 930,00
1031 Pěstební činnost 1 000,00
2310 Pitná voda 300 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 700 000,00
3319 Kultura – Velký dechový orchestr 20 000,00
3399 Kultura – ostatní 5 000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 500,00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 11 500,00
3612 Bytové hospodářství 122 400,00
3632 Pohřebnictví 5 000,00
3639 Územní rozvoj – pronájem a prodej pozemků 124 854,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 800,00
3725 Využívání a zneškodňování odpadů 100 900,00
6171 Činnost místní správy 14 000,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00
6330 Převody vlastním fondům 0,00
6402 Finanční vypořádání 0,00
Příjmy celkem 9 949 884,00
Výdaje
Paragraf Název Schválený rozpočet 2022
1031 Pěstební činnost 19 000,00
2212 Silnice 840 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 000,00
2310 Pitná voda 934 500,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1 652 715,00
2333 Úpravy drobných vodních toků 110 000,00
3111 Mateřské školy 375 000,00
3141 Školní jídelna 10 000,00
3314 Knihovna 28 000,00
3319 Kultura – Velký dechový orchestr 171 000,00
3326 Obnova hodnot místních kultur. a hist. památek 5 000,00
3399 Kultura – ostatní 85 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 25 000,00
3421 Využití volného času a mládeže 220 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 180 000,00
3612 Bytové hospodářství 560 000,00
3631 Veřejné osvětlení 680 000,00
3632 Pohřebnictví 70 000,00
3639 Komunální služby 60 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 602 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – separované 440 000,00
3725 Využívání a zneškodňování odpadů – bioodpad 110 000,00
3739 Ochrana půdy a spodní vody 20 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 528 916,00
5213 Krizová opatření 20 000,00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 55 000,00
6112 Zastupitelstva obcí 1 022 000,00
6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00
6115 Volby do územních zastupitelstev 100 000,00
6171 Činnost místní správy 1 950 259,18
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 102 500,00
6320 Pojištění 100 000,00
6330 Převody vlastním fondům 0,00
6399 Ostatní finanční operace 80 000,00
Výdaje celkem 11 465 890,18
Financování
Položka Název Návrh rozpočtu 2022
8115 Změna krátkodobých prostř. na b. ú. 3 316 006,18
8124 Splátky úvěru -1 800 000,00
Financování celkem 1 516 006,18
Zpracovala: Radka Kostková
Vyvěšeno:  20. 12. 2021
Sejmuto:
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance.

Komentáře jsou zavřeny.