Schválený rozpočet na rok 2022 a schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 Svazku obcí NY-KO

Výše uvedené dokumenty jsou zveřejněny na http://ny-ko/uredni-deska/

Komentáře jsou zavřeny.